TACHOGRAFY

Firma HALE s.r.o. je výhradní zástupce firmy Stoneridge na českém trhu. Nabízíme digitální tachografy Stoneridge SE5000 nyní ve verzích:

SE 5000 Exakt Duo (R7.6). Annex 1B, 
SE 5000 Smart Connekt Annex 1C,
Analogové tg řady 2400 tzv. radioformát

DRUHÁ GENERACE CHYTRÝCH
TACHOGRAFŮ SE5000 - 8.1 Smart 2

je druhá generace chytrých tachografů od společnosti Stoneridge navržená tak, aby splňoval normy požadavku balíčku EU pro mobilitu I. Balíček mobility je soubor evropských zákonů a předpisů pro odvětví dopravy a obsahuje nová pravidla pro zlepšení sociálních podmínek řidičů, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zajištění rovného přístupu na evropské trhy. V návaznosti na přílohu Smart 2 (EU 2016/799), přijatého nařízením 2021/1228, se v Evropské unii vyžaduje technicky zdokonalený tachograf, aby se lépe monitorovaly a prosazovaly tyto normy. To vedlo k zavedení tachografu SE5000 Smart 2 od společnosti Stoneridge Electronics.

Hlavní funkce a výhody

VSTŘÍCNOST K ŘIDIČI

Stoneridge je známa svou přívětivostí k řidičům. Aby byla zajištěna stejná bezproblémová zkušenost s řidičem pro SE5000 8.1, vytvořila společnost Stoneridge plynulý přechod prostřednictvím stejné struktury menu. Pro trajekty a posádky byly aktualizovány výpočty doby odpočinku. Dále bylo zavedeno pravidlo 12 dnů pro mezinárodní autobusy nebo automatické přihlašování do země zahájení/ukončení pro situace, kdy je karta vložena přes noc a pro situace mimo běžné výpočty DDS.

PŘÍVĚTIVOST PRO VOZOVÝ PARK

Tachograf SE5000 -8.1 je navržen tak, aby byl přívětivý k vozovému parku. Údaje o uzamčení firemní karty jen na tiskovém výstupu a na displeji. V závislosti na telematice má tachograf SE5000 Smart 2 tyto funkce

Vysokorychlostní přenos dat na vyžádání pro dálkové stahování karet. Na usnadnění sledování změn v legislativě a pro vlastní funkce je možné aktualizovat software SE5000 8.1. Kromě toho není třeba vyměňovat záložní baterii.

Pro stahování dat ze zařízení SE5000 -8.1 (Smart 2) musí vozové parky aktualizovat nebo zakoupit nový nástroj pro přenos dat. K dispozici je celá řada nástrojů od společnosti Stoneridge, například OPTAC3 Web Tachograph Analysis. Systém, který je aktualizován tak, aby podporoval vykazování dat z tachografu SE5000 8.1

DSRC ( Dedicated Short-Range Communication )

Ke komunikaci na dálku s pracovníky silniční kontroly bez nutnosti zastavení vozidla, využívá SE5000-8.1 technologii Dedicated Short-Range Communication (DSRC). To umožňuje odeslat orgánům na dálku porušení předpisů, což umožňuje vyhovět předpisům a řidičům pokračovat v jízdě bez přerušení, což šetří čas a zdroje.

DÁLKOVÉ STAHOVÁNÍ tachografu

Telematický hardware a software se musí přizpůsobit novým informacím o souborech. Společnost Stoneridge nabízí systém DigiDL, který správcům vozových parků zajistí splnění těchto požadavků.

NOVÉ KARTY SMART 2

Nové karty Smart 2 budou vydány v červenci 2023, aby se shodovaly se spuštěním tachografů Smart 2. Všechny stávající karty však budou fungovat v novém systému Smart 2 tachografu, takže není nutné je bezprostředně měnit. Nové karty Smart 2 karty řidiče nabízejí vylepšenou paměť, takže je možné na ně uložit až 56 dní, dříve to bylo 28 dní. Pouze ty nové karty řidiče Smart 2 jsou schopné ukládat nová data generovaná systémem Smart 2, například nové informace o poloze GNSS.

BLUETOOTH / ITS

Řidiči mohou snadno číst data a ovládat tachograf prostřednictvím externího zařízení, například chytrého telefonu, a stahovat data z tachografu prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

GEOFIX

S tachografem SE5000 8.1 je možné automaticky zaregistrovat překročení státní hranice, aniž by řidič musel provádět jakékoli úkony. Pro certifikaci polohy, včetně zemí AETR, používá tachograf polohu ověřováním polohy prostřednictvím systému Galileo OSNMA. Pro urychlení silniční kabotáže kontroly, může tachograf ručně registrovat polohu během nakládky/nakládky. Tachograf SE5000 Smart 2 je také vybaven tlačítkem zkratky pro rychlé zadávání údajů nakládky/vykládky, které je k dispozici ve verzi softwaru OSNMA.

ČASOVÁ OSA BALÍČKU MOBILITY

Zavedení druhé generace inteligentních tachografů je zvýšit bezpečnost silničního provozu, zlepšit kontrolu dodržování závazných sociálních norem a vyrovnat pravidla v členských státech EU.

Druhá generace inteligentních tachografů bude zaváděna postupně:

Od 21. srpna 2023 budou ve všech nově registrovaných vozidlech (vnitrostátních i mezinárodních)

Do konce roku 2024 povinná modernizace u všech analogové tachografy a tachografy 1B pro vozidla mezinárodní dopravy

Před 18. srpnem 2025 povinná modernizace u všech tachografů první generace Smart 1 pro vozidla mezinárodní dopravy

Od 1. července 2026 ve všech nákladních vozidlech nad 2,5 tuny, pouze pro mezinárodní dopravu

ČASOVÁ OSA BALÍČKU MOBILITY

Zavedení druhé generace inteligentních tachografů je zvýšit bezpečnost silničního provozu, zlepšit kontrolu dodržování závazných sociálních norem a vyrovnat pravidla v členských státech EU.

Druhá generace inteligentních tachografů bude zaváděna postupně:

 • Od 21. srpna 2023 budou ve všech nově registrovaných vozidlech (vnitrostátních i mezinárodních)

 

 • Do konce roku 2024 povinná modernizace u všech analogové tachografy a tachografy 1B pro vozidla mezinárodní dopravy
 • Před 18. srpnem 2025 povinná modernizace u všech tachografů první generace Smart 1 pro vozidla mezinárodní dopravy

 

 • Od 1. července 2026 ve všech nákladních vozidlech nad 2,5 tuny, pouze pro mezinárodní dopravu

SE5000 – SMART CONNEKT

Náš špičkový tachograf s jedním minutovým pravidlem, který je v tomto odvětví špičkový, se stal inteligentním!

V návaznosti na úspěch současné SE5000 Exakt Duo² nabízí SE5000 Connekt stejné skvělé funkce šetřící čas pro flotily a také některé nové „chytré“ funkce:

  • Aktualizace času řízení a odpočinku v reálném čase
  • Funkce snadného ručního zadávání s klidem až dosud
  • GNSS pro záznam počátečních a koncových míst
  • Vylepšený displej pro lepší čitelnost
  • Vylepšená použitelnost pomocí nových tlačítek
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní
  • Aktualizovaná platforma s novou mechanikou a elektronikou

 

SE5000 – EXAKT DUO

Zjistili jsme, že mnoho řidičů často překonává svůj denní čas řízení nebo se příliš krátce přestává. Proto jsme vytvořili technologii Duo, nástroj pro podporu rozhodování, který zobrazuje aktuální informace o řízení a době odpočinku v reálném čase. To jim pomáhá zůstat legální, optimalizovat svůj čas na cestách a přizpůsobit se jakýmkoli změnám na jejich cestě.

Díky vám je SE5000 Exakt Duo² dosud nejchytřejším tachografem One Minute Rule. Přidali jsme všechny požadované funkce, včetně výpočtů směrnice o pracovní době. Tím se zajistí, že řidiči přesně vědí, jak dlouho pracují, což znamená méně přestupků a méně nákladné pokuty. A s těmito přesnými údaji, které máte po ruce, budete moci naplánovat svůj týden efektivněji.

A původní technologie „One Minute Rule“ umožňuje ještě 45 minut * denní doby řízení již zabudované.

Díky tomu může správci vozového parku naplánovat svůj týden efektivněji, workshopy mohou pracovat rychleji a flotily mohou pracovat efektivněji. Navíc budou vaši řidiči lépe informováni. Výhody opravdu hromadí.

Data tachografu a čipové karty lze stáhnout, takže data tachografu lze analyzovat pomocí softwaru pro analýzu tachografu

  • Tiché vkládání karet.
  • Varianty 12v a 24V (lehká a těžká vozidla).
  • Robustní čtečka karet (bez poruchových motorů).
  • Životnost interní baterie.
  • Ruční vysunutí karty (Pokud se karta zasekne uvnitř JV).
  • Uživatelsky vyměnitelná zásuvka tiskárny.
  • Snadný systém vkládání role papíru.
  • Varianty ADR.
  • Úplné pojmenování země.
  • Další funkce záznamu dat jako standard.
  • Zařízení pro změnu aktivity, nezávislé na nabídce na displeji.

TACHOGRAF 2400

Tachograf 2400 přináší kvalitu, spolehlivost a odolnost. K dispozici je velké množství modelů a můžeme také poskytnout verze pro lehká vozidla:

  • Kompletní řada pro většinu vozidel.
  • Programovatelné 4. stylus na většině modelů.
  • Pojme rozsah vstupních rychlostních signálů.
  • Není nutná výměna baterie.
  • Výstup sériových dat.
  • Lze namontovat do vozidel vyrobených: Mercedes, Man, Volvo, Iveco, Renault, DAF, Ford a další.

VYBAVENÍ K TACHOGRAFŮM

Optimo²

Optimo² je nejnovější technologie programování v dílnách, navržená s ohledem na uživatele. Robustní bezdrátový tablet Optimo² Workshop využívá osvědčenou technologii, která poskytuje vše, co Workshop potřebuje pro programování a kalibraci tachografů a další…

Optimo² splňuje požadavky přílohy 1C legislativy o tachografech, která byla zavedena v červnu 2019, takže vám poskytuje vše, co potřebujete pro práci s chytrými tachografy v dílenském prostředí. Optimo² je připraven na 1C s testováním DSRC a GNSS pro všechny tachografy 1C.

PROGRAMOVÁNÍ A KALIBRACE MKIII

Optimo² staví na úspěchu programátoru tachografu Optimo a začleňuje stejné skvělé softwarové Aplikace do nového tabletu nejnovější technologie.

Optimo² se zaměřuje na rychlost a snadnost použití a poskytuje bezdrátovou kalibraci všech digitálních tachografů, včetně nejnovější varianty VDO 4.0. Optimo² také uživatelům umožňuje zapnout/vypnout funkci 2. zdroje pohybu u tachografů SE5000 a variant VDO.

Optimo² se dodává se sadou, která umožňuje bezdrátové programování a kalibraci všech typů digitálních tachografů. K programování a kalibraci analogových tachografů lze dodat další kabely.

  • Připraveno pro 1C s testováním DSRC a GNSS pro všechny tachografy 1C
  • Bezdrátové programování a kalibrace pro všechny digitální tachografy, včetně VDO 4.0
  • Využívá osvědčenou technologii tabletů
  • Možnost zapnutí/vypnutí 2. zdroje funkce pohybu u tachografů SE5000 a všech variant VDO
  • S integrovaným konfiguračním systémem SE5000 & 1381 není potřeba dalších nástrojů
  • Automaticky čte, ukládá a odesílá důležité parametry tachografu
  • Extra úložný prostor pro pdf dokumenty
  • 10″ dotykový displej
  • Záruka 1 rok
  • K dispozici v 18 jazycích

Technické specifikace

  • Velký 10″ kapacitní dotykový displej umožňující snadnou navigaci
  • Nejnovější technologická platforma s Windows 10 a elektronikou navrženou Stoneridge
  • Rozměry: 265 mm x 176 mm x 56 mm
  • Umožňuje uživatelům zapnout/vypnout funkci 2. zdroje pohybu u tachografů SE5000 a všech variant VDO
  • Poskytuje uživatelům možnost konfigurovat všechny tachografy SE5000 a 1381 pro vozidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TACHOGRAFŮM

M1N1 adaptér Stoneridge

Stoneridge nabízí inovovaný adapter M1N1 se snímačem Lesikar KITAS 4 použitelný pro nové digitální tachografy 1C Smart 2 v užitkových vozidlech a vozidlecl kategorie M1.Jednotka řeší problém, kdy do převodovky některých vozidel nejde namontovat schválený standardní senzor (KITAS4), který je nedílnou součástí systému digitálního tachografu.

Do června roku 2026 musí mít skupina M1 a N1 pokud celková hmotnost vozidla a přívěsu překračuje 3, 5 tuny. Od června roku 2026 bude od hmotnosti vozidla nad 2,5 tuny požadavek aby vozidlo bylo vybaveno tachografem Smart 2 , pokud bude provozováno v mezinárodní dopravě.

Elektronický adaptér M1N1 může být použit pouze u vozidel M1 a N1.

Výrobek má evropskou homologaci.

Zpracování a archivaci dat z karet řidičů a pamětí digitálních tachografů nabízíme systém německé firmy ZAMIK s názvem ZA|ARC. Tento SW je nabízen ve třech variantách

  • pro jedno PC
  • jako serverová licence typu Server/Klient
  • webová služba ZA|ARC Web

Pro malé dodávky a vozy, které potřebují mít záznamové zařízení a nemají možnost do převodovky vložit snímač tachografu ( KITAS ), nabízíme schválený M1N1 adaptér, který tento problém řeší. V provedení pro Annex 1B a Annex 1C.

Termopapír

Dodáváme papírové role pro digitální tachograf (3 balení). Termální papír pro tiskárnu pro použití ve všech typově schválených digitálních tachografech.

CO JE ŘEŠENÍ DSRC STONERIGE?

DSRC je externí anténa tachografu umístěná v přední části vozidla, kterou mohou úřady použít k příjmu určitých informací z tachografu*. Řešení Stoneridge DSRC je samostatné zařízení připojené k síti CAN.
Není vyžadována žádná speciální kabeláž, protože standardní kabeláž je ve většině případů již integrována do standardního kabelového svazku OEM.
Stoneridge DSRC se bude používat v nákladních vozidlech většiny předních evropských výrobců OEM. Je plně kompatibilní s inteligentním tachografem Continental a bude vyvinut balíček upgradu pro trh s náhradními díly; včetně montážních návodů a pracovních návrhů.

NOVÝ TESTOVACÍ POSTUP

Modul DSRC vyžaduje testování jako součást kalibračního postupu a Stoneridge poskytne tester DSRC pro práci s Optimo. Pro modul DSRC budou vyžadovány dva typy testů:

ECHO test

Test ECHO potvrzující, že anténa vysílá data. Jedná se o krátký několikasekundový test pro ověření funkčnosti tachografu a DSRC bez nutnosti jakýchkoli bezpečnostních opatření.

Komplexní bezpečnostní test

Komplexní bezpečnostní test zajišťující, že karta dílny je schopna přistupovat k šifrovanému a podepsanému datovému obsahu vytvořenému VU a odeslanému přes bezdrátový komunikační kanál.
Toto je delší test. Pro dokončení tohoto testu bude vyžadováno stabilní testovací zařízení.

Košík
Odběr novinek a akcí webu HALE, aby Vám nic neujelo.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK NA NAŠEM WEBU

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí

Facebook Instagram
Pro zobrazení knížek, napište co hledáte
Domů
Menu
Obchod