HALE, spol. s r.o.

 

Co nového přináší Exakt Duo?

Technologie DDS - Podpora rozhodování řidiče

DDS je technologie, která napomáhá řidiči tím, že mu přehledně podává kompletní informace o zbývajícím času právě prováděné činnosti a také jej informuje o činnosti, která musí následovat (včetně jejího trvání). V předstihu před koncem činnosti je řidič včas upozorněn. DDS funkce využívá řidičům známé piktogramy a obsahuje následující přehledné obrazovky: 

  • Zbývající čas jízdy
  • Zbývající čas odpočinku a 
  • Přehled pro (oba) řidiče
  • Rychlost a počítadlo kilometrů

DDS obecně bere v úvahu při vnitřních výpočtech následující faktory:

  • Data o činnosti na kartě řidiče.
  • Obecné požadavky předpisu (EC) 561/2006 kladené na čas jízdy, přestávky, odpočinek a kalendářní týdny.
  • Čas interních hodin tachografu, v časovém pásmu UTC.

DDS funkce dále upozorňuje na termíny stahování karet řidiče, paměti jednotky tachografu a také na termín další kalibrace tachografu.

 

Ruční vkládání / manuální záznamy

Přehledný a intuitivní způsob ručních záznamů si můžete vyzkoušet v online simulátoru na následujícím odkazu.

http://www.se5000.com/simulator-duo/default.aspx

 
 

Video k technologii DDS (Exakt DUO)

 
 

Tisková zpráva: Digitální tachograf Stoneridge SE5000 Exakt Duo

SE5000 Exakt Duo

Firma Stoneridge Electronics s potěšením oznamuje, že uvádí na trh nový digitální tachograf SE5000 Exakt, který pracuje s tzv. „pravidlem jedné minuty“ a využívá technologii Duo. Tento tachograf získal typové schválení 27. března 2012. Po loňských zkušenostech s úsporami, které přináší „pravidlo jedné minuty“ hodlá Stoneridge opět jako první na trhu nabídnout výrobek disponující novými zajímavými možnostmi, jak pomoci řidičům plánovat a organizovat část pracovní doby věnovanou řízení co nejefektivněji.

Tyto nové funkce mají řidičům v reálném čase poskytovat informace o aktuálním stavu čerpání povolené doby řízení a nařízené doby odpočinku (formou průběžného odpočítávání zbývajícího času řízení nebo potřebné doby odpočinku) a včas je upozorňovat, jestliže se přiblíží limitní čas předepsaný pro určitou činnost (např. 9 hodin maximální denní doby řízení, týdenní, resp. dvoutýdenní limit doby řízení). Petr Hafmar, produktový manažer pro tachografy ve firmě Stoneridge Electronics, říká: "Víme, že více než 75% přestupků týkajících se doby řízení, které jsou zjištěny kontrolními orgány, bývají způsobeny špatným odhadem času zbývajícího k řízení nebo času potřebného k čerpání bezpečnostní přestávky, resp. doby odpočinku. Právě proto přicházíme s technologií Duo, která má řidičům pomáhat zvládnout  snadno tyto výpočty a dodržet jejich pracovní režim v rámci právních předpisů."

Technologie Duo maximalizuje využití řidiče i vozidla a současně poskytuje řidiči možnost vyrovnat se snadno s odchylkami od předem naplánovaného časového rozvrhu. Tyto nové funkce využívající technologii Duo nepředstavují pro uživatele žádné dodatečné náklady - jsou standardní funkcí nového tachografu.  Firma Stoneridge Electronics si je vědoma klíčového významu úspor nákladů v provozování autoparku, zejména v nynějším ekonomicky obtížném období. Vyvinula proto rovněž bezplatný „online“ výukový nástroj umožňující řidičům blíže se seznámit s technologií Duo a používáním digitálních tachografů. Instruktážní videa a návody přispívají k tomu, aby hned od chvíle, kdy jimi provozovaná vozidla přejdou na tachografy SE5000 Duo Exakt, mohou dopravci okamžitě těžit z výhod této novátorské technologie v nejnovějších tachografech využívajících „pravidla jedné minuty“.

Tachograf SE5000 Exakt Duo je rovněž v souladu s obsahem nařízení Evropské komise č. 1266/2009 (viz zmínka o „druhém zdroji pohybu“) *, které nabude účinnosti později v tomto roce; i nadále tedy bude umožňovat úspory vyplývající z „pravidla jedné minuty“, přičemž každé z vozidel  autoparku z toho vytěží v průměru 45 minut doby jízdy navíc na řidiče a za jediný den.

* Po zavedení „pravidla jedné minuty" v legislativě týkající se digitálních tachografů v loňském roce budou v rámci druhé fáze stanovené k 1. říjnu 2012 nastaveny i další změny v tomto odvětví. Hlavním cílem této části legislativy je zvýšit zabezpečení systému vyžadováním instalace druhého zdroje pohybu do digitálního tachografu, a to ve všech nových vozidlech vyrobených po tomto datu. To přispěje k překonání problémů spojených s pokusy o manipulaci v systému digitálního tachografu, např. použitím magnetu.

 
 

SE5000 Exakt

SE5000 Exakt

HALE s.r.o., importér tachografů značky Stoneridge Electronics, uvádí na český trh typově schválený digitální tachograf nové generace SE5000 Exakt. Nová legislativa, která přímo souvisí se specifikací tachografu danou přílohou 1B, uvádí, že jediná nejdelší souvislá činnost, prováděná v určité minutě, bude zaznamenána proti této konkrétní činnosti. Toto umožní operátorům silniční dopravy zlepšit efektivitu snížením počtu minut automaticky započítaných jako doba řízení.
Dopravci a řidiči nákladních vozidel a autobusů významně zvýší dobu jízdy a tím i svoji produktivitu. Prvotní zkoušky provedené ve Švédsku zcela prokázaly úspory času řízení až o 45 minut na jednoho řidiče každý den. Úspora času je typická pro vozidlo s více zastávkami, kdy tyto zastávky byly zaznamenány jako doba řízení.
U nového tachografu bylo zjednodušeno a zpřehledněno rozhraní pro ruční zadávání činností do přístroje poté, co byl řidič mimo vozidlo a během tohoto období nemohl zaznamenávat svou činnost na svou kartu řidiče. Díky kompletně přepracovanému chování tachografu při ručním vkládání má nový SE5000 Exakt obzvlášť intuitivní a snadno obsluhovatelné uživatelské rozhraní.
Významnou měrou se zrychlila doba ukládání a stahování dat včetně přípravy tachografu k jízdě. Při porovnání s SE5000 Rev. 6 došlo téměř k osminásobnému zrychlení stahování dat.
Nový tachograf SE5000 Exakt je cenově dostupný a lze jej pořídit i výměnným způsobem za starý typ tachografu jakéhokoliv výrobce.

 
 
 
 
 


Opravy automobilů na splátky
Novinka

Nabízíme financování opravy Vašeho vozu a nákupy dílů na splátky.

5.000 až 50.000 Kč
 
Kontaktujte nás  +420 777 303 303

Více informací ZDE!

Rychlé odkazy / Fast Downloads
 

EN DE NL RU FR